Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) behandelt de individuele steundossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. De zitting is hierdoor niet openbaar. Dit comité kan ook niet-bindend advies geven aan het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Huishoudelijk reglement bijzonder comité voor de sociale dienst

Op 23 april 2019 werd het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst goedgekeurd. Dit werd bekend gemaakt op 24 april 2019. Je vindt het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst hier.

In het huishoudelijk reglement lees je onder andere hoe het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bijeengeroepen, hoe er wordt gestemd, welke punten in de openbare en welke in de besloten (geheime) vergadering worden besproken, hoe de verslagen worden opgesteld.

 

SAMENSTELLING BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST (BCSD)

De voorzitter wordt verkozen uit de OCMW-raad, de leden hoeven geen lid te zijn van de OCMW-raad. Het BCSD bestaat uit 6 leden, voorzitter niet inbegrepen.

 

Liesbet Dierckx

Liesbet Dierckx
  • Voorzitter BCSD

Schoutenhoefstraat 60
2360 Oud-Turnhout

gsm 0477 89 10 07
liesbet.dierckx@oud-turnhout.be
Groen

Mieke van Laarhoven

Mieke van Laarhoven
  • lid BCSD

Onze Lieve Vrouwstraat 59
2360 Oud-Turnhout

gsm 0478 41 23 89
van.laarhoven.mieke@gmail.com

N-VA


Niels Lanslots

Niels Lanslots
  • lid BCSD

Eigen 7
2360 Oud-Turnhout

tel. 0484 61 60 08
niels.lanslots@gmail.com

N-VA


Sarah Feyen

Sarah Feyen
  • lid BCSD

gsm 0479 93 02 78
sarahfeyen@gmail.com

Groen


Liesbeth Van Goey

Liesbeth Van Goey
  • lid BCSD

Oude Arendonkse Baan 99
2360 Oud-Turnhout

gsm 0479 46 89 60
liesbeth.vangoey@icloud.com

CD&VpluS


Agnes Aerts

Agnes Aerts
  • lid BCSD

Jozef Embrechtsstraat 2
2360 Oud-Turnhout

gsm 0477 84 76 55
agnesje32@hotmail.com

CD&VpluS


Veronique Van Gorp

Veronique Van Gorp
  • lid BCSD

Eensven 28
2360 Oud-Turnhout

VLAAMS BELANG