Attest van erfopvolging

Met het attest van erfopvolging kunnen de financiële tegoeden van de overledene na het overlijden worden gedeblokkeerd. Je kan een attest van erfopvolging via MyMinFin doen.

Er is een aangepast formulier ter beschikking voor wie de aanvraag nog op papier wenst te doen. Daarvoor moet je telefonisch contact opnemen met het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57.