Algemeen directeur - tweede oproep

Organisatie

Oud-Turnhout is een warme, gastvrije en groene gemeente, sterk in sport, toerisme en cultuur. Meer dan 120 gedreven medewerkers zetten zich elke dag hard in om de beste dienstverlening te bieden aan inwoners en ondernemers van de gemeente. Kwaliteit en innovatie, daar staan we voor.

Lokale besturen staan voor grote uitdagingen. Om die waar te maken, is een sterk beleid nodig. Klaar om de spilfiguur te worden tussen politiek en administratie en de toekomst van Oud-Turnhout mee vorm te geven?

De uitdaging

 • Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding van de afdelingen en diensten van het lokaal bestuur. Je ziet toe op de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid.
 • Je stimuleert en werkt aan eenheid en verbinding binnen de organisatie en je bent de drijvende kracht van het managementteam.
 • Je formuleert een duidelijke visie voor de organisatie. Vanuit een helikopterview en vanuit een innovatieve en resultaatgerichte gedrevenheid til je de organisatie naar een hoger niveau.
 • Je vertaalt deze visie en het bestuursakkoord naar een strategische meerjarenplanning met duidelijke doelstellingen, waarbij de dienstverlening aan inwoners centraal staat. Je waakt over de uitvoering en de realisatie van de doelstellingen uit dit meerjarenplan.
 • Je staat aan het hoofd van de organisatie, leidt het managementteam en bent verantwoordelijk voor het dagelijks personeelsbeheer voor de diensten van gemeente en OCMW.
 • Je rapporteert aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.  
 • Je bouwt netwerken uit, zowel binnen Oud-Turnhout als bovenlokaal.

Jouw profiel

 • Je behaalde een masterdiploma of een licentiaatsdiploma.
 • Je hebt minimum 5 jaar aantoonbare relevante ervaring in een leidinggevende rol of projectfunctie op managementniveau.
 • Je bent een volwaardig ambassadeur voor de kernwaarden van lokaal bestuur Oud-Turnhout, die samen het letterwoord COMIT vormen: Collegiaal, Oog voor talent, Maatwerk, Innovatief en Transparant.
 • Je bent vertrouwd met strategisch management, organisatieontwikkeling, project- en veranderingsmanagement, interne kwaliteitszorg, beleids- en beheercyclus en people management.
 • Je communiceert open en transparant en hebt een uitgesproken visie op een moderne en klantgerichte dienstverlening.
 • Je kan de organisatie gestructureerd en planmatig in beweging zetten en houden.
 • Je leidt een ambitieuze organisatie waarin iedere medewerker zich thuis voelt en je bent de drijvende kracht om samen met heel het personeelsteam voortdurend te streven naar een betere dienstverlening.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit (decretale verplichting) en je voldoet aan de taalwetgeving.

Ons aanbod

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens salarisschaal decretale graad algemeen directeur
  • Bruto maandsalaris 7.791,96 euro voor 5 jaar beroepservaring
  • Bruto maandsalaris 9.672,23 euro voor 15 jaar beroepservaring
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 15 jaar meenemen. Ervaring bij een overheid wordt onbeperkt meegenomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteit.
 • Flexibele werktijden en een gunstige vakantieregeling om af en toe de welverdiende pauzeknop in te duwen.
 • Maaltijdcheques van 8 euro per dag
 • Ecocheques
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Sportieve collega’s kunnen rekenen op een fietsvergoeding van 0,35 euro per km
 • Tweede pensioenpijler
 • Gratis hospitalisatieverzekering, ook je gezinsleden kunnen met een korting aansluiten.
 • Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan organiseert het lokaal bestuur o.a. een jaarlijks personeelsfeest, een sportdag, zomerse after work drinks, een familiedag,…
 • Voor deze functie wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd.

Selectieprocedure

De vacature wordt ingevuld via aanwerving. De selectieprocedure wordt exclusief uitbesteed aan extern selectiebureau Motmans & Partners en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Screening kandidaturen: de kandidaturen worden geëvalueerd op volledigheid, diploma-vereisten, ervaringsvereisten, nationaliteit en taalvereisten.
 • Je ontvangt de schriftelijke proef in de vorm van een thuisopdracht op 07/05/2024 via e-mail en levert deze in voor 14/05/2024 om 9 uur. 
  Om te slagen voor deze proef dien je minstens 25/50 (50%) te behalen.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 27/05/2024 in de kantoren van Motmans & Partners in Antwerpen. De exacte datum wordt tijdig gecommuniceerd. Om te slagen voor het selectiegesprek dien je minstens 25/50 (50%) te behalen.
 • Om te slagen behaal je minstens 60% van de punten over het geheel van de thuisopdracht en het selectiegesprek.
 • De drie geslaagde en hoogst gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment center in het kantoor van Motmans & Partners in Antwerpen. Om te slagen voor het assessment center dien je een advies “gunstig” te behalen. Indien er na het assessment geen kandidaten een gunstig aanwervingsadvies bekomen, wordt de volgende geslaagde en hoogst gerangschikte kandidaat uitgenodigd voor het assessment center.
 • De kandidaat met het hoogste puntenaantal over het geheel van de thuisopdracht en het selectiegesprek en met een gunstig assessment advies wordt voorgedragen voor aanstelling.


Om in aanmerking te komen voor de functie, moet je slagen voor de volledige selectieprocedure. Lokaal bestuur Oud-Turnhout selecteert op basis van je vaardigheden en talent. Je geslacht, afkomst, leeftijd, gender, geloof en beperking spelen daarbij geen rol.

Info

Heb je nog vragen alvorens te solliciteren? Neem gerust contact op met Silke Vanheusden, Senior consultant public & social profit bij Motmans & Partners via 03 434 09 90 of silke.vanheusden@motmansenpartners.be.

Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk 30 april 2024 om 9 uur. Jouw sollicitatie dient de volgende documenten te bevatten:

 • Gedetailleerd CV opgesteld in het Nederlands waaruit de vooropgestelde ervaringsvereisten duidelijk kunnen afgeleid worden
 • Motivatiebrief opgesteld in het Nederlands met een toelichting van de vooropgestelde ervaringsvereisten.
 • Kopie van je master-of licentiaatsdiploma
 • Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud). Dit document kan eenvoudig digitaal worden bekomen via burgerprofiel.be of via de website van je eigen gemeente.

Solliciteer nu

Bijlagen

VACATUREBERICHT_ALGEMEEN_DIRECTEUR_M&P.pdf135,9 Kb(pdf)

2024_algemeen_directeur.doc157 Kb(doc)

Video 'kernwaarden gemeente Oud-Turnhout'