Afvalcontainers voor evenement

Voor evenementen kan je afvalcontainers gebruiken om het afval te verzamelen. 

Aanvragen gebeurt via het digitaal aanvraagformulier:  Aanvraag afvalcontainers voor evenement