Aansluitingen op de riolering

De eigenaar van een gebouw moet ervoor zorgen dat de afvoerbuizen tot aan de rooilijn (= de grens van het privé en het openbaar domein) liggen, en dit ter hoogte van de eventueel aanwezige wachtbuizen.

Sinds 1/07/2021 wordt het rioolbeheer van de gemeente Oud-Turnhout uitgevoerd door Pidpa.

In de praktijk betekent dit dat Pidpa de aanvragen voor de aansluiting op de openbare riolering en de vragen hierover behandelt.

Procedure

De aanvrager dient bij aanvang van de werken direct contact op te nemen met Pidpa. Zij komen bij de aanvang van de werken ter plaatse en bespreken de aanvraag.

De aanvraag kan digitaal gebeuren:

  • via de website van Pidpa: www.pidpa.be -> aansluiting aanvragen 
  • via het telefoonnummer 0800 90 300 (optie 3: keuringen, optie 5: rioolaansluiting)

Wetgeving

  • Uniform gemeentelijke politiereglement
  • Gemeenteraadsbesluit 20/12/2001
  • Retributiereglement

Praktisch

Mobiliteit

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60
mobiliteit@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur