Aanplakken verkiezingspropaganda op openbaar domein - praktische afspraken in Oud-Turnhout

In de gemeente Oud-Turnhout is het aanplakken van verkiezingspropaganda op het openbaar domein een gereguleerde aangelegenheid.

Praktische afspraken

 • De aanplakking mag uitsluitend worden uitgevoerd door het gemeentepersoneel, in opdracht van de burgemeester.

 • De verkiezingspropaganda moet rechtstreeks aan het gemeentebestuur worden bezorgd. Je kan de affiches afgeven bij het onthaal op het gemeentehuis, Dorp 31 te Oud-Turnhout.

 • Onthaaluren:
  • elke werkdag: van 8.30 tot 12 uur
  • dinsdagavond: van 17.30 tot 19.30 uur

 • Het gemeentebestuur plaatst vier aanplakkingsborden voor verkiezingen op volgende locaties in de woonkernen:
  • Hoek Steenweg op Turnhout - Steenweg op Oosthoven (woonkern Centrum)
  • Meibloemstraat (woonkern Centrum)
  • Kerk Zwaneven, Steenweg op Mol (woonkern Zwaneven)
  • Kerk Oosthoven, Polderstraat - Heerestraat (woonkern Oosthoven)

 • De beschikbare afmetingen per politieke partij op de aanplakborden: 1m22 x 1m22

 • Het gemeentepersoneel zal de verkiezingspropaganda tweemaal per week aanplakken, vanaf dinsdag 14 mei 2024.