Subsidies en info voor jeugdwerkingen

Subsidies en info voor jeugdwerkingen

De erkenning als jeugdinitiatief door het gemeentebestuur biedt uw jeugdvereniging heel wat voordelen.  Vanaf het moment dat u erkend bent als jeugdinitiatief kan u, afhankelijk van de jeugdwerksoort waarin u bent ingedeeld, genieten van enkele ondersteuningen.

Financiële ondersteuning

Erkende jeugdinitiatieven komen in aanmerking voor heel wat vormen van financiële ondersteuning. Zo zijn er niet alleen centen nodig om een werking op poten te zetten, ook voor gebouwen, kampen of kadervorming doet het gemeentebestuur een duit in het zakje. Op die manier helpen we jongeren om zelf op poten te zetten wat ze het liefste willen.

Een overzicht van onze subsidies:

 • jeugdwerkingen

  • basis- en werkingssubsidie

  • kampsubsidie

  • kadervorming

 • jeugdhuis

 • jeugdraad

 • kadervorming

 • impulssubsidie voor culturele jeugdprojecten “Jong 2360”

 • speelpleinwerkingen

 • subsidies op naam

  • Tabee
  • Kinderboerderij VIBO de Brem

Materiële ondersteuning

Gemeentelijke uitleendienst

Erkende verenigingen kunnen beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst.

 • aanvragen via reservaties@oud-turnhout.be of 014 46 22 27

 • je ontvangt uiterlijk 7 werkdagen na de aanvraag een bevestiging van het toegezegde beschikbare materiaal

Kampvervoer

Erkende jeugdwerkingen kunnen één keer per jaar beroep doen op het gemeentebestuur voor het vervoer van grote materialen voor hun jaarlijkse kamp.

Uiterlijk 1 maand vooraf dient de jeugdwerking een aanvraag in bij de jeugddienst. De aanvraag moet vermelden:

 • data waarop transport nodig is

 • bestemming

 • telefoon, gsm en e-mail van de contactpersoon waarmee de technische dienst verder kan afspreken

Na goedkeuring neemt onze technische dienst zelf contact op voor verdere praktische afspraken.

Gratis PMD-zakken

Jeugdverenigingen krijgen jaarlijks 24 gratis PMD-zakken (Plastic-Metaal-Drankkartons) om het sorteren van afval te stimuleren.

Gebruik van herbruikbare bekers

Jeugdverenigingen kunnen voor kleine en middelgrote evenementen gratis gebruik maken van herbruikbare bekers van de gemeente. De aanvraag hiervoor moet gebeuren bij de jeugddienst.

Recyclagepark

Jeugdwerkingen kunnen één keer per jaar gratis grof huisvuil naar het gemeentelijke recyclagepark brengen.

Minimum twee weken vooraf neemt de jeugdwerking contact op met de jeugddienst, die de nodige praktische afspraken met het recyclagepark maakt.

Infrastructurele ondersteuning

Jeugdwerkingen kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud en verbouwingen van eigen lokalen.

Reglement brandveiligheid in Jeugdlokalen

 • impulssubsidie brandveiligheid

 • keuringen jeugdinfrastructuur

Infrastructuur en renovatie

Websites