Reglementen en aanvraagformulieren

De gemeente beschikt over een aantal inkomsten om zijn werking te kunnen verzekeren. Voor de dagelijkse werking van de gemeente komen die voor een deel uit belastingen die de gemeente aan haar burgers oplegt. Daarnaast worden op bepaalde dienstverlening retributies geheven.

Anderzijds wil het gemeentebestuur bepaalde activiteiten en verenigingen stimuleren door subsidies te verlenen.