Project 'Omdenken' van Rurant

De huidige situatie rond wetgeving in de landbouw maakt ondernemen in het LEADER-gebied moeilijk. Het sluiten van kringlopen door samenwerking biedt mogelijkheden om te werken aan een meer klimaatrobuust bedrijfsmodel, maar vraagt tegelijkertijd een nieuwe kijk op de huidige bedrijfsvoering. Het doel: iedereen doen OMDENKEN!

Werken aan een verandering in denken en handelen is een belangrijk onderdeel van het project van Rurant. Vanuit klimaatscans en een lerend netwerk zetten ze een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking. Hierbij focussen ze op bodem, water en (poly-)teelten. Via laagdrempelige events en vormingsmomenten brengen ze de kennis over allerhande technieken en samenwerkingsmogelijkheden op een zo laagdrempelig mogelijke manier tot bij alle landbouwers. Geleerde lessen worden door de deelnemers aan de praktijkcases gedeeld met hun collega’s. Berekende voorbeelden, concrete tips en tricks en de ervaringen van deze sterke ambassadeurs bieden tastbare handvaten aan alle boeren in het gebied.

Wil je graag meer info over het project, events en vormingsmomenten? Neem dan een kijkje op www.rurant.be

‘Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk’ (BOPOTA)

Land- en tuinbouwers en natuurbeheerders werden afgelopen jaren geconfronteerd met periodes van uitzonderlijke droogte, afgewisseld met heel natte periodes. Water-Land-Schap, een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), wil voluit inzetten op een klimaatrobuuste inrichting van het landelijk gebied en zo terreinbeheerders en -eigenaars helpen om zich te wapenen tegen extreme weersomstandigheden.

Het project ‘Boeren op peil in Oud-Turnhout en Arendonk’ (BOPOTA) kadert binnen Water-Land-Schap. Provincie Antwerpen, de gemeenten Arendonk en Oud-Turnhout, landbouworganisaties en VLM werken binnen BOPOTA samen om maatregelen tegen droogte en wateroverlast in het gebied uit te rollen. Denk aan het plaatsen van een regelbare stuw in een gracht, het omvormen van traditionele naar peilgestuurde drainage, het inwerken van houtsnippers in de bomen, ondergrondse irrigatie via subirrigatie en het aanleggen van een bufferstrook.

Deelnemers aan het programma kunnen rekenen op financiële steun en de nodige begeleiding bij het implementeren van maatregelen. Heb je interesse? Laat het weten via chiara.decaluwe@provincieantwerpen.be

Gepubliceerd op maandag 11 sep 2023 om 13:23