Financiën

Onder toezicht van de financieel directeur staat de financiële dienst in voor de voorbereiding, opmaak en opvolging van het budget, budgetwijzigingen en financiële meerjarenplannen.

Verder boekt de financiële dienst alle facturen, registreert ontvangsten en uitgaven, geeft ondersteuning aan de diensten en adviseert het gemeentebestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid.

Aan het hoofd van deze dienst staat financieel directeur Marc Nooyens. Hij heeft de algemene leiding over de financiële dienst en zorgt voor de financiële nota bij het budget en de meerjarenplanning. Hij voert de boekhouding, stelt de jaarrekening op, staat in voor de financiële analyse en beleidsadvisering en verzorgt het kasbeheer.

De financieel directeur staat in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact. Daarnaast doet hij de betalingen en is hij verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.

Waarvoor kunt u op deze dienst terecht?

Praktisch

Financiën

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 04
financien@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur