Wespen

Melding

Wespennesten zijn een jaarlijks terugkerende plaag.  Ontdekt u een wespennest in uw tuin of op straat, dan kan u dit melden bij de Hulpverleningszone Taxandria via het online meldingsformulier op www.hvztaxandria.be/index.php/e-loket/aanvraag-wespenverdelging.

De brandweer zal nadien langskomen om het nest te verwijderen. Let wel, wanneer het nest niet te dicht bij menselijke activiteit ligt, dan kan u het best met rust laten en zal de brandweer dit ook ongemoeid laten.

Wespen, bijen of hommels?

Het bestrijden van hinderlijke wespennesten is een taak van de brandweer.  Het nest zal bespoten worden met een verdelgend product.  Het wegnemen van een bijennest doet de brandweer echter niet, hiervoor doet u best beroep op een imker. 

Ook hommels worden niet bestreden, aangezien dit zeer nuttige insecten zijn, die doorgaans niet agressief zijn en dus geen gevaar voor de bevolking betekenen. Hommels steken enkel indien ze aangevallen worden.

Wespen zijn aan de hand van een aantal kenmerken goed te onderscheiden van bijen en hommels. Wespen zijn altijd geel-zwart of geel-bruin en hebben de kenmerkende ‘wespentaille’. Bijen zijn ongeveer 1,5 cm lang, bruin-zwart, met een al dan niet gekleurd haardotje op of achter de kop.  Hommels zijn groot, mollig, rondom behaard, met geel-oranje, zwarte en soms witte banden.

Wespen worden ook wel eens verward met zweefvliegen, omdat ze sterk op elkaar lijken. Een zweefvlieg is nochtans goed te onderscheiden van een wesp aan de hand van hun vliegmethode: ze vliegen met korte stukjes om dan plots te stoppen en ter plaatse te zweven (vandaar ook de naam zweefvlieg).

Wanneer wordt de melding behandeld?

Het bestrijden van wespennesten wordt als een niet-dringende interventie behandeld. De brandweerposten van de Hulpverleningszone Taxandria plannen daarom één of meerdere wespenrondes per week. Het is moeilijk om hier vooraf individuele afspraken over te maken, vermits dit afhankelijk is van de hoeveelheid en spreiding van de oproepen, maar ook van meer dringende interventies. Daarom vraagt de brandweer u om het meldingsformulier zo volledig en zo gedetailleerd mogelijk in te vullen, zodat zij ook eventueel tijdens uw afwezigheid het wespennest alsnog kunnen bestrijden. Doorgaans worden de wespennesten in Oud-Turnhout dagelijks bestreden.

Kostprijs

In de Hulpverleningszone Taxandria is de bestrijding van wespennesten gratis. Dit vraagt echter wel wat inspanningen van de brandweer, vandaar dat gevraagd wordt om correct om te gaan met meldingen.

Praktisch

Milieudienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 13
milieu@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.