Thuiszorgdiensten

OCMWlogo2 (grote weergave)

Poetsdienst

Bedoeling is om hulp te verlenen aan een bejaarde, zieke of gehandicapte die het wekelijks onderhoud van de woning niet meer zelfstandig aankan, geen andere hulp nodig heeft en die omwille van beperkte financiële middelen geen beroep kan doen op een private poetsdienst.

De prijs wordt berekend aan de hand van het inkomen en wordt jaarlijks herzien. 

De poetsvrouw is een OCMW-personeelslid. Ze houdt zich aan de werkinhoud, diensturen, veiligheids- en hygiënevoorschriften en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Poetproducten en poetsmateriaal worden door de cliënt ter beschikking gesteld.

 

Personenalarmsysteem

Vele bejaarde en/of gehandicapte personen willen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig blijven wonen. Toch is er vaak de angst dat er iets kan gebeuren op momenten dat niemand in de buurt is.

Het personenalarmsysteem bestaat uit een zendertje en een automatische alarmkiezer. De gebruiker draagt het zendertje om de hals. In geval van nood volstaat een druk op een knop om de hulpverlening op gang te brengen, zelfs als het telefoontoestel niet meer kan bereikt worden. De telefoon kiest automatisch het nummer van de hulpverleningscentrale. De oproep wordt 24 uur op 24 uur beantwoord.

Praktisch

Thuisdienst OCMW

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 66
socialedienst@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag:   8.30 tot 12.00 uur
dinsdag:   8.30 tot 12.00 uur 
13.30 tot 16.30 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag:   8.30 tot 12.00 uur 
13.30 tot 16.30 uur
donderdag:   8.30 tot 12.00 uur
vrijdag:   8.30 tot 12.00 uur