Taxivergunningen en Individueel bezoldigd personenvervoer

Je hebt een taxivergunning nodig wanneer je in de gemeente Oud-Turnhout een taxidienst wilt exploiteren. Op basis van het advies van de dienst mobiliteit beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van de vergunning.

Wat meebrengen

aanvraagformulier (zie downloads) en bijhorende documenten

Prijs

De aanvraag en de afgifte van een taxivergunning zijn kosteloos.
Er is wel een jaarlijkse belasting verschuldigd.

Wetgeving

Praktisch

Mobiliteit

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60
mobiliteit@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.