Sportraad

De sportraad is een adviesorgaan, waarin afgevaardigden van de sportverenigingen en -instellingen en individuele inwoners alle mogelijke sportaangelegenheden bespreken en het gemeentebestuur adviseren over haar sportbeleid.
Daarnaast organiseert de sportraad samen met vzw SPORTpromOTie, de sportdienst en andere instanties ook zelf sportactiviteiten voor haar inwoner

Downloads

Huishoudelijk reglement

Statuten sportraad

De samenwerking met het gemeentebestuur werd vastgelegd in een afsprakennota