Secretariaat OCMW

OCMW-secretaris

De secretaris heeft de administratieve leiding van de OCMW-diensten, is hoofd van het personeel en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden voorgelegd.
De secretaris maakt de notulen (=verslagen van de vergaderingen) van de raad op en zorgt voor de uitvoering van de genomen beslissingen. Tenslotte maakt hij de beleidsnota’s, meerjarenplanning en dienstnota’s mee op.

Waarnemend OCMW-secretaris Rob van Es
tel. 014 46 22 67
rob.van.es@oud-turnhout.be

 

Financieel beheerder

Diane De Proost deelt haar functie met Arendonk en is elke dinsdag en donderdag in het OCMW van Oud-Turnhout. Zij behandelt de facturen en vorderingsstaten, doet de inningen en de boekhoudkundige verwerking. Zij maakt eveneens de jaarlijkse rekening van het OCMW op en geeft advies over financiële aangelegenheden aan de secretaris en de raad.  

Diane De Proost
financieel beheerder OCMW
tel. 014 46 22 75
diane.de.proost@oud-turnhout.beDienst secretariaat

Deze dienst regelt de dagelijkse administratieve werking van het OCMW, doet het telefonisch onthaal en ondersteunt administratief werk voor de secretaris, de financieel beheerder, de juriste en de sociale dienst. Ook het secretariaat van enkele adviesraden is hier gevestigd.

Praktisch

Secretariaat OCMW

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 66
ocmw@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag:   8.30 tot 12.00 uur
dinsdag:   8.30 tot 12.00 uur 
13.30 tot 16.30 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag:   8.30 tot 12.00 uur 
13.30 tot 16.30 uur
donderdag:   8.30 tot 12.00 uur
vrijdag:   8.30 tot 12.00 uur