Schade door extreme weersomstandigheden

Wanneer u door extreme weersomstandigheden schade heeft opgelopen, kan u best onmiddellijk contact opnemen met de ambtenaar noodplanning. Wanneer er erg veel schade is binnen de gemeente (in totaal 1.250.000 EUR) kan een procedure ingezet worden om de situatie als ramp te laten erkennen.
U kan best per mail of per brief melden wanneer u schade heeft geleden en hoe groot u de schade raamt.

Voor schade aan land- en tuinbouwteelten, kan u de "Gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade" laten bijeenroepen. De schade moet dan wel veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter. Landbouwers kunnen deze vraag schriftelijk richten aan de burgemeester.

Praktisch

Noodplanning

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60 GSM +32(0)472 08 64 72
noodplanning@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.