Raad voor ontwikkelingssamenwerking (ROSA)

De raad voor ontwikkelingssamenwerking adviseert het gemeentebestuur over projecten, initiatieven en subsidieaanvragen rond ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit.


De raad voor ontwikkelingssamenwerking neemt ook zelf initiatieven om inwoners van Oud-Turnhout bewust te maken van de derdewereldproblematiek, bijvoorbeeld met de jaarlijkse filmavond in november.

 

Downloads

Internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking - subsidiereglement