Raad voor ontwikkelingssamenwerking (ROSA)

De raad voor ontwikkelingssamenwerking adviseert het gemeentebestuur over projecten, initiatieven en subsidieaanvragen rond ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit.


De raad voor ontwikkelingssamenwerking neemt ook zelf initiatieven om inwoners van Oud-Turnhout bewust te maken van de derdewereldproblematiek, bijvoorbeeld met de jaarlijkse filmavond in november.

 

Downloads

Internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking - subsidiereglement

Guy Stappaerts

  • Voorzitter

Steenweg op Turnhout 139
2360 Oud-Turnhout 

tel. 014 45 39 93
guy.stappaerts@telenet.be

Gwendolyn Claerebout

  • Secretaris

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel. 014 46 22 01
gwendolyn.claerebout@oud-turnhout.be