Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) behandelt de individuele steundossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. De zitting is hierdoor niet openbaar. Dit comité kan ook niet-bindend advies geven aan het vast bureau en de OCMW-raad.

 

SAMENSTELLING BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST (BCSD)

De voorzitter wordt verkozen uit de OCMW-raad, de leden hoeven geen lid te zijn van de OCMW-raad. Het BCSD bestaat uit 6 leden, voorzitter niet inbegrepen.