PWA

Werk zoeken, solliciteren, jezelf inschrijven als werkzoekende, informatie opvragen omtrent een reglementering en wetgeving, opleidingen,.... vaak een hele kluif.

PWA en Antenne Lokale Werkwinkel

Het PWA (“Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap”) in Oud-Turnhout is eveneens een “Antenne van de Lokale Werkwinkel"”. Beide diensten hebben toch aanverwante taken en zijn ondergebracht in hetzelfde kantoor. Het PWA resorteert onder het RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Het PWA-kantoor is gevestigd in het gemeentehuis.

BERICHT VAN DE OVERHEID

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA’s overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be). 
Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen.

De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA’s en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd.

 

Plaatselijk WerkegelegenheidsAgentschap (PWA): dienst van de RVA

Ben je al enige tijd op zoek naar de geschikte job en wil je ondertussen toch iets extra bijverdienen door bijvoorbeeld particulieren verder te helpen met hun tuinonderhoud en/of kleine herstellingen of in de Oud-Turnhoutse scholen mee de voor- middag- of naschoolse opvang te doen?   

Het PWA is voortdurend op zoek naar werklustige werkzoekenden die (in afwachting van het vinden van een geschikte job op de reguliere arbeidsmarkt) een centje willen bijverdienen en daarmee tegelijk zichzelf en hulpbehoevenden een plezier doen.  Indien u meer vragen hebt over de mogelijke jobs binnen het PWA stelsel, neem dan zo snel mogelijk contact op met het PWA kantoor.

Antenne Lokale Werkwinkel

Zoals eerder gezegd is ons PWA-kantoor eveneens een “Antenne Lokale werkwinkel”.
Samen mee openstaande vacatures raadplegen en info krijgen omtrent opleidingen, arbeidsreglementering en tewerkstelling. Indien nodig zullen de consulenten je ook gericht doorverwijzen naar andere gespecialiseerde instanties.

Waarvoor kunt u op deze dienst terecht?

Praktisch

PWA

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 15
pwa@oud-turnhout.be

Openingstijden

woensdag: 8.30 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur

 

Meer info