Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Vroeger maakte de overheid gewestplannen, maar sinds 2000 worden die niet meer aangepast. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen RUP geldt, is het gewestplan nog van kracht.

Voor de Vlaamse Regering een definitieve beslissing neemt rond een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan krijgt elke burger de gelegenheid opmerkingen, bezwaren of adviezen in te dienen. Dit kan tijdens het openbaar onderzoek, dat twee maanden duurt. Hieronder vindt u de lopende en aangekondigde openbare onderzoeken.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 63
fax+32 (0)14 46 22 22
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.