Rechtspositieregeling en arbeidsreglement

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling is een wettelijk voorzien document en geeft een opsomming van de wederzijdse rechten en plichten van werknemers en werkgevers. De rechtspositieregeling werd opgesteld na onderhandeling tussen de werkgever en zijn werknemers of hun vertegenwoordigers (de vakbonden). 

De rechtspositieregeling bevat onder andere regels betreffende de loopbaan, het salaris, de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, de verloven en afwezigheden, ...

De laatste versie werd goedgekeurd door gemeente- en OCMW-raad van 15/10/2020 en gepubliceerd op de website op 16/10/2020.

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement werd goedgekeurd door gemeente- en OCMW-raad van 23/04/2020 en gepubliceerd op website op 24/04/2020.

Praktisch

Personeelsdienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 05
vacatures@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur