Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling is een wettelijk voorzien document en geeft een opsomming van de wederzijdse rechten en plichten van werknemers en werkgevers. De rechtspositieregeling werd opgesteld na onderhandeling tussen de werkgever en zijn werknemers of hun vertegenwoordigers (de vakbonden). 

De rechtspositieregeling bevat onder andere regels betreffende de loopbaan, het salaris, de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, de verloven en afwezigheden, ...

Gepubliceerd op de website op 11/02/2019.

Praktisch

Personeelsdienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 05
vacatures@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.