Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Wespen

wesp (grote weergave)

Melding

Wespennesten zijn een jaarlijks terugkerende plaag. Ontdek je een wespennest in jouw tuin of op straat, dan kan je dit melden bij de Hulpverleningszone Taxandria via het online meldingsformulier op www.hvztaxandria.be/index.php/e-loket/aanvraag-wespenverdelging.

De brandweer zal nadien langskomen om het nest te verwijderen. Let wel, wanneer het nest niet te dicht bij menselijke activiteit ligt, dan kan je het best met rust laten en zal de brandweer dit ook ongemoeid laten. Wespen zijn immers nuttige dieren: ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen.

De brandweer verdelgt geen bijen, hommels of eikenprocessierupsen.

Wespen, bijen of hommels?

Het bestrijden van hinderlijke wespennesten is een taak van de brandweer. Het nest zal bespoten worden met een verdelgend product.

Het wegnemen van een bijennest doet de brandweer echter niet, hiervoor doe je best beroep op een imker. Ook hommels worden niet bestreden, aangezien dit zeer nuttige insecten zijn die doorgaans niet agressief zijn en dus geen gevaar voor de bevolking betekenen. Hommels steken enkel indien ze aangevallen worden.

Wespen zijn aan de hand van een aantal kenmerken goed te onderscheiden van bijen en hommels. Wespen zijn altijd geel-zwart of geel-bruin en hebben de kenmerkende ‘wespentaille’. Bijen zijn ongeveer 1,5 cm lang, bruin-zwart, met een al dan niet gekleurd haardotje op of achter de kop. Hommels zijn groot, mollig, rondom behaard, met geel-oranje, zwarte en soms witte banden.

Wespen worden ook wel eens verward met zweefvliegen, omdat ze sterk op elkaar lijken. Een zweefvlieg is nochtans goed te onderscheiden van een wesp aan de hand van hun vliegmethode: ze vliegen met korte stukjes om dan plots te stoppen en ter plaatse te zweven (vandaar ook de naam zweefvlieg).

Wanneer wordt de melding behandeld?

Het bestrijden van wespennesten wordt als een niet-dringende interventie behandeld. De brandweerposten van de Hulpverleningszone Taxandria plannen daarom één of meerdere wespenrondes per week. Het is moeilijk om hier vooraf individuele afspraken over te maken, vermits dit afhankelijk is van de hoeveelheid en spreiding van de oproepen, maar ook van meer dringende interventies. Daarom vraagt de brandweer om het meldingsformulier zo volledig en zo gedetailleerd mogelijk in te vullen, zodat zij ook eventueel tijdens uw afwezigheid het wespennest alsnog kunnen bestrijden. Doorgaans worden de wespennesten in Oud-Turnhout dagelijks bestreden.

Kostprijs

In de Hulpverleningszone Taxandria is de bestrijding van wespennesten gratis. Dit vraagt echter wel wat inspanningen van de brandweer, vandaar dat gevraagd wordt om correct om te gaan met meldingen.

Ga jij mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar?

De Aziatische hoornaar is een invasieve, uitheemse wespensoort die schadelijk is voor bijen en andere insecten (zie downloads voor afbeelding). Sinds 2 jaar duikt deze soort in België op en de overheid wil de impact van deze invasieve exoot zoveel mogelijk beperken.

Heb je zelf een hoornaar of nest gezien? Meld het dan op http://vespawatch.be.

Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te hebben. De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer agressief zijn als je haar nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens.

Praktisch

Milieudienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 13
milieu@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur