Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Open Monumentendag

Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Het laat u kennis maken met het rijke bouwkundig, landschappelijk en archeologisch patrimonium, maar ook het rijdend, rollend, vliegend en varend erfgoed. U kan gratis deelnemen elke tweede zondag van september.

Open Monumentendag wil ook sensibiliseren om zorg te dragen voor ons onroerend erfgoed. De tegenhanger voor het roerend erfgoed, de Erfgoeddag, wordt jaarlijks in het voorjaar georganiseerd.

Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse Overheid, de provincies, steden en gemeenten en gebeurt met de steun van verschillende commerciële partners. De coördinatie en dagelijkse werking van Open Monumentendag Vlaanderen worden verzorgd door Herita vzw, een organisatie die iedereen met een hart voor erfgoed samenbrengt en ondersteunt.
Open Monumentendag sensibiliseert de bevolking en de overheid in Vlaanderen om collectief zorg te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. 

www.openmonumenten.be

Praktisch

Toerisme en heemkunde

Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine
Kerkstraat 46
2360 Oud-Turnhout

tel.(+32) 14 47 94 94
toerisme@oud-turnhout.be www.toerismeoud-turnhout.be

Openingstijden

maandag:

9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u.

dinsdag:

9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u.

17.30 u. tot 19.30 u.

woensdag: 9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u. 
donderdag: 9.00 u. tot 12.00 u. 
vrijdag: 9.00 u. tot 12.00 u.

 

De tentoonstellingen in het Hofke van Chantraine hebben aparte openingsuren. Raadpleeg de activiteitenkalender op deze website of op www.hofkevanchantraine.be