Folklore

Sint-Antoniusviering

zondag na 17 januari

Verkoop van varkenskoppen en zegenen van de paarden op het kerkplein in Oosthoven.

Krentenkoeken in Rhoode

derde woensdag van mei

Elke derde woensdag van de maand mei kwam de familie van mevrouw Josephina Dufour-Dessauer bijeen om te bidden in de kapel. Nadien bleef men eten op de hoeve rechtover de kapel. Toevallige en andere pelgrims werden er tot de koffietafel uitgenodigd, een traditie die tot op vandaag in ere wordt gehouden, met koffiekoeken.

Kermis

Oosthoven
in 2019: Traditioneel wordt Oosthoven kermis gevierd in het weekend na 20 april (zaterdag-zondag-maandag). Aangezien de kermis dan zou samenvallen met het paasweekend en de meeste attractiehouders dan verhinderd zijn, wordt de kermis één week vroeger ingepland, namelijk op 13, 14 en 15 april 2019.

Centrum:
tweede weekend van juli en eerste weekend van oktober (zaterdag-zondag-maandag-dinsdag) 

Praktisch

Toerisme en heemkunde

Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine
Kerkstraat 46
2360 Oud-Turnhout

tel.(+32) 14 47 94 94
toerisme@oud-turnhout.be www.toerismeoud-turnhout.be

Openingstijden

maandag:

9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u.

dinsdag:

9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u.

17.30 u. tot 19.30 u.

woensdag: 9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u. 
donderdag: 9.00 u. tot 12.00 u. 
vrijdag: 9.00 u. tot 12.00 u.

 

De tentoonstellingen in het Hofke van Chantraine hebben aparte openingsuren. Raadpleeg de activiteitenkalender op deze website of op www.hofkevanchantraine.be