DIFTAR: restafval en GFT

DIFTAR (grote weergave)

Oud-Turnhout stapte in 2008 mee in het DIFTAR-ophaalsysteem (geDIFferentieerd TARief) dat door intercommunale IOK georganiseerd wordt. DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor de afvalverwerking rechtvaardig te verdelen. Naarmate minder afval wordt meegegeven, zal u minder betalen. Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur ontvangen.

De ophaling, de administratie en de facturatie van DIFTAR gebeuren door IOK Afvalbeheer.

Twee containers: grijze container (restafval) en groene container (GFT)

Algemeen voor beide containers :

  • Bij elke ophaling wordt de inhoud van de container gewogen. Op de ingebouwde ‘chip’ in de containers staan uw persoons- en adresgegevens.
  • Het is niet mogelijk een tweede container te krijgen of aan te kopen. Er wordt maar één container geledigd per ophaaladres.
  • De container blijft altijd bij de woning. Als u verhuist mag u die niet meenemen naar uw nieuwe woonst. De containers worden geblokkeerd zodra u een aangifte heeft gedaan van uw nieuwe woonplaats en daar ook effectief woont.
  • Om te zien wat u wel en niet in de grijze en groene containers mag doen, kan u de ophaalkalender van IOK raadplegen: ophaalkalender IOK.

Grijze container (restafval)

Iedere woning in Oud-Turnhout waar de huisvuilophaling gebeurt, heeft verplicht de grijze huisvuilcontainer voor restafval. Afhankelijk van een aantal voorwaarden zijn er containers van 40, 120 of 240 liter (zie artikel 4 van het reglement 'Belasting op ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (DIFTAR): 2015-2019). Alle restafval mag samen in de grijze container, maar wordt met de moderne recyclageprocessen toch gescheiden en afzonderlijk verwerkt.

Groene container (groente-, fruit- en tuinafval)

Iedereen kan vrij kiezen om de GFT-container te behouden of in te leveren.

Afhankelijk van een aantal voorwaarden zijn er containers van 40 en 120 liter (zie artikel 4 van het reglement 'Belasting op ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (DIFTAR): 2015-2019).

Misschien heeft u ruimte en zin om van uw GFT-afval thuis zelf compost te maken. Voor meer informatie hierover, kan u terecht in de rubriek 'Composteren' op deze website.

Voor de GFT-container zijn in het gemeentehuis biozakken te koop. Deze zijn biologisch afbreekbaar en dienen om de container proper te houden. Één rol kost 6 euro (een rol bevat 50 zakken van 10 liter OF 10 zakken van 120 liter).

Websites

Diftar - website IOK Afvalbeheer

Praktisch

Afvalzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 25
afvalzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

 

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.