Op en langs het kanaal

Kanaal (grote weergave)

Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten werd gegraven tussen 1844 en 1875. Bedoeling was transport over water tussen Luik en Antwerpen en het bevloeien van de Kempense zandgronden. Bij het graven stootte men op een kleilaag die de industrialisatie van de streek tot gevolg had. Langs het kanaal vestigden zich meerdere steen- en pannenfabrieken. Helaas zijn deze teloorgegaan. Het kanaal wordt momenteel druk bevaren door plezierjachten en kano’s. Langs de oevers is het heerlijk wandelen en fietsen.

Praktisch

Toerisme en heemkunde

Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine
Kerkstraat 46
2360 Oud-Turnhout

tel.(+32) 14 47 94 94
toerisme@oud-turnhout.be www.toerismeoud-turnhout.be

Openingstijden

maandag:

9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u.

dinsdag:

9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u.

17.30 u. tot 19.30 u.

woensdag: 9.00 u. tot 12.00 u.
13.00 u. tot 16.00 u. 
donderdag: 9.00 u. tot 12.00 u. 
vrijdag: 9.00 u. tot 12.00 u.

 

De tentoonstellingen in het Hofke van Chantraine hebben aparte openingsuren. Raadpleeg de activiteitenkalender op deze website of op www.hofkevanchantraine.be