Info voor monitoren

Forfaitaire onkostenvergoeding

De jeugddienst zoekt voortdurend monitoren voor onze Grabbelpas en de speelpleinwerking. Zij begeleiden activiteiten voor kinderen (meestal tussen 4 en 15 jaar) op weekdagen, tijdens de schoolvakanties (Speelpleinwerking in zomervakantie, Grabbelpas in alle andere schoolvakanties).  

Monitoren krijgen een forfaitaire onkostenvergoeding van maximum 32,71 euro per dag of 1.308,38 euro per jaar (bedragen voor 2013, jaarlijks geïndexeerd) . Deze vergoedingen zijn niet onderworpen aan RSZ en vrijgesteld van belastingen

Subsidie kadervorming

De gemeente betaalt tot 90% van het deelnamegeld terug voor het volgen van een erkende opleiding tot animator in het jeugdwerk.

Verzekering

Voor de vrijwilligers van de jeugddienst en jeugdpromotie vzw sluit de gemeente een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

Voorwaarden

op de grabbelpas:

  • minstens 15 jaar zijn

  • interesse hebben in de leefwereld van kinderen

  • creatief zijn

  • verantwoordelijkheidszin hebben

op de speelpleinwerking:

  • attest animator in het jeugdwerk of

  • 3 jaar ervaring als leider in het jeugdwerk of

  • 2 geslaagde jaren hogeschool in een pedagogische richting

Praktisch

Jeugddienst

Steenweg op Mol 3 bus 2
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 27
jeugd@oud-turnhout.be

Openingstijden

 

maandag: enkel op afspraak
dinsdag: 8.30 tot 12.00 uur
12.30 tot 16.30 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12.00 uur
12.30 tot 16.30 uur 
donderdag: 8.30 tot 12.00 uur
vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur