Info voor monitoren

Forfaitaire onkostenvergoeding

De jeugddienst zoekt voortdurend monitoren voor de Grabbelpas en de speelpleinwerking. Zij begeleiden activiteiten voor kinderen (meestal tussen 4 en 15 jaar) op weekdagen, tijdens de schoolvakanties (Speelpleinwerking in zomervakantie, Grabbelpas in alle andere schoolvakanties).  

Monitoren krijgen een forfaitaire onkostenvergoeding van maximum 34,71 euro per dag of 1.388,40 euro per jaar (bedragen voor 2019, jaarlijks geïndexeerd). Deze vergoedingen zijn niet onderworpen aan RSZ en vrijgesteld van belastingen.

Subsidie kadervorming

De gemeente betaalt tot 90% van het deelnamegeld terug voor het volgen van een erkende opleiding tot animator in het jeugdwerk.

Verzekering

Voor de vrijwilligers van de jeugddienst en jeugdpromotie vzw sluit de gemeente een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

 

Voorwaarden

op de Grabbelpas:

  • minstens 15 jaar zijn
  • interesse hebben in de leefwereld van kinderen
  • creatief zijn
  • verantwoordelijkheidszin hebben

op het speelplein kan je monitor worden als je 16 jaar of ouder bent op 1 juli 2019 en als je:

  • een basisattest van animator in het jeugdwerk behaalde (je kan in jouw gemeente voor zo’n cursus een subsidie krijgen)
  • of een cursus volgde ter verwerving van het basisattest maar nog een stageplaats zoekt (je krijgt een stagevergoeding)
  • of tenminste één jaar van een sociale of pedagogische studie met vrucht voltooide én ervaring in het werken met kinderen kan aantonen
  • of 18 jaar bent en tenminste 1 jaar nuttige ervaring als animator in het jeugdwerk kan aantonen

Bij 'Downloads' vind je een formulier om je kandidaat te stellen als monitor.

 

Inschrijven als monitor

 

Praktisch

Jeugddienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 35
jeugd@oud-turnhout.be

Openingstijden

Tip: maak vooraf een afspraak zodat je zeker bent dat de jeugdconsultent aanwezig is.

maandag: 8.30 tot 12.00 uur
dinsdag: 8.30 tot 12.00 uur
12.30 tot 16.30 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: gesloten
donderdag: 8.30 tot 12.00 uur
vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur