Naamswijziging

Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan daarvoor een procedure opstarten. Een naamsverandering kan echter slechts in bepaalde gevallen:

  • Vreemde voornamen
  • Voornaam die op zichzelf of samengevoegd met de familienaam belachelijk of hatelijk is
  • Voornaam die aanleiding geeft tot verwarring

Elke aanvraag wordt door de diensten van de FOD Justitie afzonderlijk onderzocht.

Procedure

U richt een schriftelijk, goed gemotiveerd verzoek aan de Dienst Naamsverandering FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel – tel 02 542 67 01.
Over de verandering van familienamen beslist de Koning, over de verandering van voornamen de FOD Justitie.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt uw naamswijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U moet de beslissing ook laten registreren. Binnen de 60 dagen na registratie moet u de beslissing overmaken aan de burgerlijke stand van uw geboorteplaats (of uw verblijfplaats als u niet geboren bent in België). De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de beslissing binnen 15 dagen over in de registers van de burgerlijke stand. De verandering van naam of voornaam gaat in op de dag van de overschrijving.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.