Militie- en stamboekattest

Een militieattest is een bewijs dat aangeeft dat iemand zijn militaire dienstplicht vervuld heeft, of ervan vrijgesteld was. Dit attest kan u bijvoorbeeld nodig hebben voor uw pensioenaanvraag, een sollicitatie of voor uw mutualiteit.

Procedure

Een militiegetuigschrift kan enkel worden afgeleverd aan de betrokkene in de gemeente van woonst (er wordt geen militiegetuigschrift meer afgeleverd voor mannen geboren na 31-12-1975).

Als u niet uw volledige militietoestand (stamnummer, onbepaald verlof, definitief verlof enz.) kent, of de gemeente kan hierover niets terugvinden, kan een stamboekuittreksel worden aangevraagd aan de dienst van het stamboek in Brussel.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • militair zakboekje of laatst ontvangen militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift wordt onmiddellijk opgemaakt.

Prijs

Het militiegetuigschrift is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.