Wijziging geslacht

Transseksuelen kunnen na hun geestelijke of lichamelijke geslachtsverandering bij de ambtenaar van de burgerlijke stand de procedure opstarten om administratief hun geslacht te veranderen.

Procedure

De dienst burgerlijke stand kijkt de documenten na en stelt een verklaring op. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt binnen de drie dagen de Procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg in kennis. Wanneer die binnen de 90 dagen geen beroep heeft ingesteld, wordt de verklaring opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Wat meebrengen

De aanvrager moet verklaringen van een psychiater en van een chirurg voorleggen waaruit blijkt:

  • dat de persoon voortdurend en onomkeerbaar innerlijk overtuigd is tot het andere geslacht te behoren dan datgene in zijn geboorteakte vermeld
  • dat er een (fysieke) geslachtsaanpassing ondergaan werd.
  • dat de persoon niet meer in staat is om in overeenstemming met het vroegere geslacht kinderen te verwekken of te krijgen

Prijs

De registratie is gratis. 

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.