Euthanasie

Wie meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan tijdens zijn leven een wilsverklaring afleggen, waarbij men aangeeft dat een arts euthanasie toepast op het ogenblik dat hij/zij in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Procedure

Een wilsbeschikking inzake euthanasie dienst steeds met de schriftelijke wilsverklaring.

VERPLICHT: De aanvrager en tenminste 2 getuigen (waarvan één geen materieel belang mag hebben bij het overlijden van de aanvrager) ondertekenen het formulier.

NIET VERPLICHT, MAAR WEL MOGELIJK: U kan ook de gegevens van een vertrouwenspersoon invullen, die onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt indien u zich in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn. 

U kan de aanvraag NIET online of digitaal doen. Er zijn immers originele handtekeningen nodig.

 

U heeft de keuze:

  • U kan het formulier thuis invullen, dagtekenen en handtekenen en er mee naar het gemeentehuis gaan. De dienst burgerlijke stand zal uw verklaring registreren bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Van deze registratie krijgt u een ontvangstbewijs.
  • Of u kan het ingevuld en ondertekend formulier zelf bewaren.

De wilsbeschikking blijft vijf jaar geldig.

 

Prijs

De registratie is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.