Euthanasie

Wie meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan tijdens zijn leven een wilsverklaring afleggen, waarbij men aangeeft dat een arts euthanasie toepast op het ogenblik dat hij/zij in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Procedure

Een wilsbeschikking inzake euthanasie dient u in met een schriftelijke wilsverklaring.  

VERPLICHT: De aanvrager en tenminste 2 getuigen (waarvan één geen materieel belang mag hebben bij het overlijden van de aanvrager) ondertekenen het formulier.

NIET VERPLICHT, MAAR WEL MOGELIJK: U kan ook de gegevens van een vertrouwenspersoon invullen, die onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt indien u zich in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn. 

U kan de aanvraag NIET online of digitaal doen. Er zijn immers originele handtekeningen nodig.

U heeft de keuze:

  • U kan het formulier thuis invullen, dagtekenen en handtekenen en laten  registreren op de dienst burgerzaken. Van deze registratie krijgt u een ontvangstbewijs.
  • Of u kan het ingevuld en ondertekend formulier zelf bewaren.

De wilsbeschikking blijft vijf jaar geldig.

Prijs

De registratie is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.