Euthanasie

Wie meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan tijdens zijn leven een wilsverklaring afleggen, waarbij men aangeeft dat een arts euthanasie toepast op het ogenblik dat hij/zij in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Procedure

Een wilsbeschikking inzake euthanasie dien je in met een schriftelijke wilsverklaring.  

VERPLICHT: De aanvrager en tenminste 2 getuigen (waarvan één geen materieel belang mag hebben bij het overlijden van de aanvrager) ondertekenen het formulier.

NIET VERPLICHT, MAAR WEL MOGELIJK: je kan ook de gegevens van een vertrouwenspersoon invullen, die onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt indien je je in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn. 

Je kan de aanvraag NIET online of digitaal doen. Er zijn immers originele handtekeningen nodig.

Je hebt de keuze:

  • Je kan het formulier thuis invullen, dagtekenen en handtekenen en laten  registreren op de dienst burgerzaken. Van deze registratie krijg je een ontvangstbewijs.
  • Of je kan het ingevuld en ondertekend formulier zelf bewaren.

Geldigheid

  • De wilsbeschikking opgesteld voor 2 april 2020 zijn geldig voor 5 jaar.
  • Wilsbeschikkingen opgesteld vanaf 2 april 2020 zijn onbeperkt geldig.

Prijs

De registratie is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur