Erfrechtverklaring

In een erfrechtverklaring kan opgenomen worden wie de rechtmatige erfgenamen zijn van een overledene. Voor bedragen tot 750 EUR kan de gemeente zo’n verklaring opstellen.

Voorwaarde is dat de overledene op het tijdstip van overlijden in onze gemeente woonde.

 

Voor hogere bedragen moet een Akte van Bekendheid worden opgesteld door de vrederechter. Sinds kort kunnen rechtstreekse erfgenamen van de overledene ook een Attest van Erfopvolging (bedragen tot 50.000 EUR) aanvragen op het Registratiekantoor in Turnhout.

Procedure

Één van de erfgenamen komt langs op de dienst burgerlijke stand. Meestal is dat degene die de begrafeniskosten betaalt.

Wat meebrengen

Ofwel het huwelijksboekje, ofwel een lijst van alle erfgenamen (naam, voornaam, burgerlijke staat,  adres,  eventueel naam echtgenoot/echtgenote en verwantschap met de overledene)

Prijs

De Erfrechtverklaring (gemeente) en het Attest van Erfopvolging (Registratiekantoor Turnhout) zijn gratis, de Akte van Bekendheid (Vredegerecht) niet.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.