Feitelijk en wettelijk samenwonen

Er is een wezenlijk verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.

Mensen die op één adres ingeschreven zijn, wonen feitelijk samen.

 

Het wettelijk samenwonen geldt voor niet-gehuwden (beiden minimum 18 jaar). Als u met een partner wettelijk wil samenwonen, legt u samen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een “verklaring van wettelijk samenwoonst” af. De partners mogen niet gebonden zijn door een huwelijk of een ander wettelijk samenlevingscontract en moeten op hetzelfde adres staan ingeschreven. De "verklaring van wettelijke samenwoonst" wordt genoteerd in de bevolkingsregisters.

Door huwelijk of overlijden van een van de partners wordt het wettelijk samenlevingscontract automatisch beëindigd. Beëindiging kan eveneens in onderlinge toestemming of zelfs éénzijdig gebeuren. De éénzijdige stopzetting van de wettelijke samenwoonst door één van de betrokken partners, gebeurt via gerechtsdeurwaarder. Hier zijn dus wel bepaalde onkosten verschuldigd.

Prijs

De aangifte van wettelijke samenwoonst is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.