Huwelijksaangifte

Trouwringen (grote weergave)

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, al dan niet in het bijzijn van getuigen. Het huwelijk is openbaar. Bij de dienst burgerlijke stand kan u laten weten dat u gaat huwen. Dan kan ten vroegste vanaf 6 maanden en 14 dagen tot ten laatste 15 dagen voor het huwelijk.

Men kan in Oud-Turnhout burgerlijk huwen op het gemeentehuis:  

  • werkdagen: 9.00-12.00u en 13.00-16.00u
  • zaterdag: : 09.00-12.00u

Op zaterdagnamiddag, zondag en wettelijke feestdagen kunnen geen burgerlijke huwelijken aangegaan worden.

De verloofden kunnen zelf kiezen of ze geen, dan wel 1 tot maximum 4 meerderjarige getuigen willen.

Men kan huwen in de gemeente waar één van de verloofden woont

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen huwen:

  • in de Belgische gemeente waar één van beiden woonde voor zijn/haar vertrek naar het buitenland
  • in de Belgische gemeente waar één van beiden geboren werd
  • in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad woont
  • in Brussel, als geen van beide aan één van de drie voorgaande criteria beantwoordt
Documenten die niet in de Nederlandse taal zijn opgemaakt, moeten vertaald worden rechtstreeks van de originele taal (zonder tussenvertalingen) door een beëdigd vertaler.

Procedure

De huwelijksaangifte moet door beide aanstaande echtgenoten samen gebeuren. Indien één van hen verhinderd is, kan de andere de aangifte alleen doen, als hij/zij een gelegaliseerde volmacht van de andere heeft.

Wat meebrengen

  • van beide verloofden een geboorteakte, afgeleverd door het gemeentebestuur van hun geboorteplaats
  • van beide verloofden een bewijs van woonst (met vermelding van hun nationaliteit en van hun huwelijkse staat), afgeleverd door het gemeentebestuur van hun woonplaats
  • voor wie eerder al gehuwd was: een afschrift van de overlijdensakte van de overleden echtgen(o)ot(e) of een afschrift van de echtscheidingsakte
  • voor wie niet de Belgische nationaliteit bezit: een nationaliteitsbewijs + bewijs van wetgeving, afgeleverd door de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het land van herkomst

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.