Echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank (meestal Rechtbank van Eerste Aanleg). De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van deze rechtbank en registreert dit.

 

Van de echtscheidingsakte kan een uittreksel of een afschrift afgeleverd worden:

 • een UITTREKSEL uit de echtscheidingsakte
  • bevat enkel de basisgegevens
  • kan door iedereen aangevraagd worden
 • een AFSCHRIFT van de echtscheidingsakte
  • is een gelegaliseerde fotokopie van de akte
  • kan enkel door de aangevraagd worden door:
   • personen op wie de akte betrekking heeft, hun wettelijke vertegenwoordiger, de ouders, kinderen of wettelijke erfgenamen
   • de openbare overheden, staats-, provinciale en gemeentelijke besturen, rechterlijke overheden
   • notarissen en advocaten

De aanvragen kunnen aan het loket burgerlijke stand, via e-mail of per post.

Deze documenten zijn gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.