Aangifte van overlijden

Elk overlijden op het grondgebied van de gemeente moet aangegeven worden in die gemeente, ook al is het niet de woonplaats van de overledene.

De aangifte wordt meestal door de begrafenisondernemer gedaan.

Wat meebrengen

Voor de aangifte van een overlijden heeft u volgende documenten nodig:

  • Een attest ‘model IIIC’ afgeleverd door de arts die het overlijden heeft vastgesteld
  • Identiteitskaart, in voorkomend geval het huwelijksboekje, rijbewijs, paspoort
  • Medisch attest met vermelding of de overledene al dan niet een pacemaker heeft
  • Bij een onnatuurlijk, verdacht of gewelddadig overlijden: een toelating van de Procureur des Konings tot begraven of crematie
  • Een attest van laatste wilsbeschikking
  • Eventueel een aanvraag tot crematie
  • Eventueel een toelating tot begraven

Prijs

De aangifte van overlijden is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.