Erkenning van een kind - voor of na geboorte

Baby voetjes (grote weergave)

Als u een minderjarig kind wilt erkennen, vraagt u daarvoor best tijdig vooraf inlichtingen aan de dienst burgerlijke stand. Die gaat na welke de mogelijkheden zijn en of de erkenning geregistreerd kan worden. Er zijn meerdere situaties.

Procedure

Bij erkenning na de geboorte leggen de erkenner en de moeder van het kind samen een verklaring af, waarbij de vader het kind erkent en de moeder daarmee instemt.

Kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar moeten ook zelf toestemming geven. In deze situatie kunnen de ouders kiezen om de naam van de moeder te behouden of de naam van de erkenner aan te nemen.

De erkenning kan ook vóór de geboorte gebeuren. Moeder en vader komen samen naar de dienst burgerlijke stand om de akte van erkenning vóór geboorte te laten opstellen. Bij erkenning voor de geboorte krijgt het kind de naam van de erkenner.

Prijs

De erkenning, zowel voor of na de geboorte, is gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.