Wettelijke afwezigheden en volmachten

Wettelijke afwezigheden

  • wegens ziekte of gebrekkigheid (medisch attest)
  • beroeps- of dienstredenen (zowel buitenland als binnenland: attest werkgever)
  • uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (attest burgemeester woonplaats)
  • door rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming (attest instelling)
  • studieredenen (attest van de onderwijsinstelling)

  • geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid)

  • verblijf in het buitenland wegens vakantie (vastgesteld door burgemeester  woonplaats) 

Volmacht

U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u normaal gezien had moeten stemmen

Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde. Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde. 

Vul het Volmachtformulier (ondertekenen!) en zorg voor de aangegeven bewijsstukken.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtdrager eerst stemmen en meldt zich daarna aan in het stembureau waarde volmachtgever zou moeten stemmen, met de eigen identiteitskaart en oproepingsbrief en de oproepingsbrief, volmachtformulier en bewijsstuk van de volmachtgever.

 

 

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.