Voorlopig rijbewijs

Er zijn verschillende modellen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden.

Model 18 (cat. B) - bankkaartmodel

  • 18 maanden geldig
  • 20 uren in een rijschool – volledig zelfstandig rijden
  • kan u aanvragen vanaf de dag dat u 18 bent

  • meebrengen: 
   • identiteitskaart
   • aanvraagformulier van het examencentrum (volledig gedateerd en ondertekend door de kandidaat)
   • het attest van de rijschool m.b.t. de gevolgde lesuren 
   • 1 recente pasfoto (OF men scant de foto van uw IK als die nog recent is)
  • kostprijs: 25 EUR
Model 36 (cat. B) - bankkaartmodel
  • 36 maanden geldig
  • moet vergezeld zijn van een begeleider
  • kan u aanvragen vanaf de dag dat u 17 jaar bent

  • Meebrengen
   • identiteitskaart
   • aanvraagformulier van het examencentrum:
    • volledig gedateerd en ondertekend door de kandidaat
    • begeleider(s): gegevens invullen, dateren en handtekenen (gegevens begeleider moeten gevalideerd worden door zijn/haar gemeente van woonst)
   • 1 recente pasfoto (OF men scant de foto van uw IK als die nog recent is)
  • kostprijs: 25 EUR 
Model 3 - bankkaartmodel
  • 12 maanden geldig
  • theorie- en/of praktijklessen
  • geldt voor alle categorieën behalve cat. B en AM

 • Meebrengen:

  • Identiteitskaart
  • Aanvraagformulier van het examencentrum (al dan niet voorzien van begeleider(s))
  • kostprijs: 25 EUR

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.