Verblijfsbewijs Niet-EU-Burgers

Voor onderdanen van landen buiten de EU wordt het onderscheid gemaakt tussen “Kort Verblijf” en “Lang Verblijf of Vestiging”

  • Kort Verblijf: Of de niet-EU onderdaan al dan niet een visum nodig heeft als hij ons land wil bezoeken, is afhankelijk van het land van herkomst. Indien een visum wél nodig is, moet hij zich hiervoor melden bij de Belgische diplomatieke post in zijn land van herkomst. Het visum is maximum drie maanden geldig. Bij aankomst in België meldt deze persoon zich bij de dienst bevolking in het gemeentehuis voor een tijdelijk verblijfsattest (aankomstverklaring).
  • Lang Verblijf: Om zich te vestigen in België heeft de niet-EU-burger (afhankelijk van zijn situatie) al dan niet een vestigingsvisum nodig of moet hij/zij een aantal specifieke zaken (documenten, aktes, …) voorleggen.  

Wat meebrengen

  • paspoort
  • visum (indien nodig)
  • enkele pasfoto’s

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.