Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Elektronische identiteitskaart (eID)

eID (grote weergave)

De eID is de elektronische identiteitskaart die wordt uitgereikt aan elke Belg ouder dan 12 jaar. Met de eID kunt u uw identiteit bewijzen of reizen binnen de Europese Unie.

Daarnaast biedt de eID, dankzij de elektronisch chip, nog heel wat mogelijkheden: online identificeren, een elektronische handtekening plaatsen, bepaalde documenten online bekomen, uw belastingaangifte online invullen (Tax-on-web), …

Procedure

Voordat uw identiteitskaart vervalt, krijgt u automatisch een oproep om u persoonlijk aan te melden. De termijn van levering van de eID bedraagt maximaal 3 weken. Indien u gebruik wenst te maken van de spoedprocedure, kan de leveringstermijn worden ingekort tot twee of drie werkdagen.

Wat meebrengen

  • de huidige kaart (bij vernieuwing) of bijlage 12 (bij diefstal)
  • bij verlies van eID wordt de bijlage 12 (bewijs vervanging eID) opgemaakt door dienst burgerzaken
  • één recente pasfoto, maximaal 6 maanden oud, die voldoet aan de aanvaardingscriteria die u kunt raadplegen op www.ibz.rrn.fgov.be (identiteitsdocumenten - eID-reglementering)
  • de oproepingsbrief

Prijs

Zie tarievenlijst en belastingreglement onder 'Downloads'.

Websites

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur