kids-ID

Kids-ID (grote weergave)

De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar van BELGISCHE NATIONALITEIT. De kids-ID is niet verplicht en dient u zelf voor uw kinderen aan te vragen. Voor reizen naar het buitenland is het een verplicht document, al zijn er ook hier beperkingen naargelang het land waar men naartoe wil.

Procedure

De normale termijn van levering van de kids-ID bedraagt maximaal 3 weken. Indien u gebruik wenst te maken van de spoedprocedure, kan de leveringstermijn worden ingekort tot twee of drie werkdagen.

Wat meebrengen

  • de huidige Kids-ID (als u er al één heeft)
  • één recente pasfoto, maximaal 6 maanden oud, die voldoet aan de aanvaardingscriteria die u kunt raadplegen op www.ibz.rrn.fgov.be (identiteitsdocumenten - eID-reglementering)

Prijs

Zie reglement onder 'Downloads'.

Voorwaarden

De kids-ID kan enkel aangevraagd worden door de ouders of de persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. 
Het kind (hoe jong ook) moet aanwezig zijn bij de aanvraag van de kids-ID.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.