kids-ID

Kids-ID (grote weergave)

De kids-ID is een officieel identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar van BELGISCHE NATIONALITEIT. Dit kaartje (met chip en pincode) is niet verplicht maar, kan extra bescherming bieden in noodgevallen. Voor reizen naar het buitenland is het een verplicht document, al zijn er ook hier beperkingen naargelang het land waar men naartoe wil.

Procedure

De levering van de kids-ID’s duurt maximaal 3 weken vanaf de datum van aanvraag.

Er zijn 2 spoedprocedures, maar die hebben invloed op de kostprijs: de gewone spoedprocedure (4 werkdagen) en de superspoedprocedure (2 werkdagen). VRAAG DUS TIJDIG AAN!

Wat meebrengen

Bij de aanvraag brengt u een recente, officiële pasfoto van het kind mee.
De kaart blijft 3 jaar geldig vanaf de dag van de aanvraag. 

Prijs

  • Gewone procedure: 7 EUR
  • Spoedprocedure - beschikbaar de tweede dag na de bestelling na 14 uur: 84 EUR voor de 1ste Kids-ID, 53 EUR vanaf de 2e Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd
  • Extreme spoedprocedure - beschikbaar de dag na de bestelling na 14 uur: 125 EUR voor de 1ste Kids-ID, 53 EUR vanaf de 2e Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd
  • Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering te Brussel - beschikbaar de dag na de bestelling in de voormiddag + zaterdagvoormiddag:  95 EUR voor de 1ste Kids-ID, 53 EUR vanaf de 2e Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd - deze procedure kan enkel onder bepaalde voorwaarden

Voorwaarden

De kids-ID kan enkel aangevraagd worden door de ouders of de persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. 
Het kind (hoe jong ook) moet meegebracht worden als je de aanvraag voor een kids-ID doet. 

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.