Referentieadres

Een referentieadres is het officiële adres van een persoon in de bevolkingsregisters, ook al is het niet zijn/haar werkelijke verblijfplaats. 
De mogelijkheid tot inschrijving met referentieadres kan enkel onder strikte voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de dienst Bevolking.

Procedure

De persoon die toestemming geeft tot inschrijving met referentieadres en de perso(o)n(en) die wensen hiervan gebruik te maken, moeten zich samen aanbieden op de dienst bevolking.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • naargelang de situatie: bijkomende attesten (vraag na bij de dienst)

Prijs

Gratis

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.