Overwelvingen in de gracht en opritten

De gemeente Oud-Turnhout zorgt voor de aanleg van de overwelvingen, de kopmuren en de opritten op het openbare domein.

Procedure

Aanvraag gebeurt via de dienst Mobiliteit die vervolgens een de aanvraag voorlegt aan het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

  • ingevuld aanvraagformulier
  • liggingsplan met aanduiding van de plaats van de overwelving (schaal 1/500)

Prijs

Zie retributiereglement onder 'Downloads'

Wetgeving

  • Uniform Gemeentelijke Politiereglement (UGP)
  • Retributiereglement

Praktisch

Mobiliteit

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60
mobiliteit@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.