Definitieve aanvaarding: gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Alta Ripa II

In zitting van 15/11/2018 heeft de gemeenteraad beslist om het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Alta Ripa bestaande uit een toelichtende nota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijke en juridische toestand en een grafisch verordend plan definitief te aanvaarden mits toevoeging van verstrengde bepalingen  aan de verordenende bepalingen van art. 1.1 van de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de ‘manège’ zoals voorgesteld door de GECORO in haar advies.

Hieronder vindt u deze documenten.

Datum van het bericht: vrijdag 11 januari 2019
Nieuwsoverzicht