HENDRICKXSTRAAT 23, HENDRICKXSTRAAT 25 - 13482-F-3P, 3R: bijstelling verkaveling strekkende tot het wijzigen van de strook voor bijgebouwen

Aanvrager: Paul Verhaert, Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk.

Openbaar onderzoek: van 11/10/2018 tot en met 10/11/2018.

Datum van het bericht: woensdag 10 oktober 2018
Nieuwsoverzicht