DODE DREEF: 13031-C-229Z: VERKAVELING UYDENS-CUYPERS

Aanvrager: Filip Marcel Vandamme, Begijnenstraat 57, 2300 Turnhout

Openbaar onderzoek: van 02/08/2018 tot en met 01/09/2018.

Datum van het bericht: maandag 30 juli 2018
Nieuwsoverzicht