EENSVEN 13482-F-1021, 1072: een nieuwe verkaveling ifv 11 loten, waarvan 10 voor gekoppelde bebouwing en 1 voor vrijstaande bebouwing, vellen van bomen, aanleg fietsers- en voetgangersdoorsteek, slopen chalet en dempen van een vijver

Aanvrager: Paul Verhaert, Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk.

Openbaar onderzoek: van 11/07/2018 tot en met 10/08/2018.

Datum van het bericht: dinsdag 10 juli 2018
Nieuwsoverzicht