Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit: aanpassing

Aanvrager: Gemeente Oud-Turnhout, Dorp 31 te 2360 Oud-Turnhout.

Openbaar onderzoek: van 25/05/2018 tot en met 24/06/2018.

Plaats van inzage: gemeentehuis Oud-Turnhout, dienst Ruimtelijke Ordening, Dorp 31 te 2360 Oud-Turnhout.

Adviezen, bezwaren en opmerkingen aangaande de aanpassing van de verordening moeten schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening: GECORO Oud-Turnhout, p/a Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout of gecoro@oud-turnhout.be

Datum van het bericht: donderdag 24 mei 2018
Nieuwsoverzicht